Afspraak verzetten of annuleren

Het is belangrijk om een afspraak binnen 24 uur af te melden. Dit kan per mail of telefoon (spreek gerust de voicemail in). Een afspraak die niet wordt nagekomen wordt niet door de gemeente vergoed. Praktijk de Blauwe Zeester is dan genoodzaakt de kosten hiervoor bij u in rekening te brengen, ongeacht de reden van de late/vergeten afmelding. U ontvangt een factuur van € 50,-

Afwezigheid:

Mocht u buiten kantoortijden dringend hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of met het CIT (Crisis Interventie Team) Haaglanden op telefoonnummer 070-3450506. 

In het geval dat Anne Mulder onverwachts langdurig uitvalt, is waarneming gewaarborgd en zal dit op de homepage vermeld worden.

Kwaliteit

De kwaliteit van goede zorg is belangrijk. GZ-psychologen zijn opgenomen in het BIG-register en er wordt bij Praktijk de Blauwe Zeester gewerkt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Psychologen. Er is een lidmaatschap bij de volgende beroepsverenigingen: Nederlandse Vereniging van Psychologen (NIP), de vereniging ZZP Jeugd GGZ Haaglanden en Vereniging EMDR Nederland (VEN).

Uiteraard wordt ernaar gestreefd om kwalitatief goede zorg te bieden en cliënten goed te informeren en duidelijk te communiceren. Het kan toch gebeuren dat er iets mis gaat en u niet tevreden bent. Laat het dan weten. Door met elkaar in gesprek te gaan kunnen we zoeken naar een oplossing. Mocht u ondanks een gesprek ontevreden zijn en vindt u dat er in strijd met de beroepscode is gehandeld, dan kunt u klacht indienen bij de beroepsvereniging. Praktijk de Blauwe Zeester is aangesloten bij de klachtenregeling van het NIP. U kunt hiermee in contact komen door te mailen naar nip@klachtencompany.nl.


Privacy

Psychologen hebben geheimhoudingsplicht en de gesprekken zijn vertrouwelijk. Het delen van informatie met derden, bijvoorbeeld school, gebeurt alleen na toestemming van ouders. Er zijn enkele uitzonderingen wanneer deze plicht doorbroken mag worden, bijvoorbeeld wanneer er een ernstig gevaar dreigt voor het kind of voor anderen.

De wet verplicht gz-psychologen persoonsgegevens en behandelgegevens te registreren in de dossier. Het dossier moet 15 jaar bewaard worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cliënten systeem CLIENDO, waarin u kunt inloggen in een vertrouwelijke omgeving en de opgeslagen gegevens kan inzien. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen of het niet eens zijn met de opgeschreven informatie, dan kunt u vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. U mag ook een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. U heeft het recht om schriftelijk het verzoek in te dienen om het dossier of delen ervan te laten vernietigen.

Als uw kind verwezen is voor psychologische behandeling door de huisarts, is het gebruikelijk om de huisarts met een brief op de hoogte te brengen van de behandeling, ook hiervoor wordt toestemming aan ouders gevraagd. Praktijk de Blauwe Zeester gaat met persoonsgegevens om volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals is opgenomen in het privacy statement