Kosten

Vergoede zorg

Praktijk de Blauwe Zeester biedt hulp binnen de basis jeugd-GGZ. Er is een contract afgesloten met een aantal gemeenten uit regio Haaglanden waaronder het Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer. Als er bij uw kind een vermoeden is van stoornis zoals omschreven in de DSM V en uw kind is in een van deze gemeenten ingeschreven, dan kan er vergoede zorg worden aangevraagd. Er vindt een uitwisseling plaats van de gegevens met de Gemeente en het CBS. Met andere gemeenten is er geen contract en dient u de factuur zelf te betalen. 

 

Verwijsbrief vergoede zorg

Als u uw kind wilt aanmelden voor de vergoede zorg, is er een verwijzing nodig. Het Sociaal Kernteam of jeugdteam van uw Gemeente kan verwijzen middels een indicatie. Het is ook mogelijk dat uw huisarts of medisch specialist (incl. AGB code) een verwijsbrief af geeft.  Er moet specifiek op vermeld staan waarvoor uw kind wordt verwezen, dat het een vraag voor B-GGZ is en aan welke diagnose er wordt gedacht. Praktijk de Blauwe Zeester vraagt met deze verwijsbrief vergoeding bij de gemeente aan, waarna meestal een toewijzing wordt afgegeven. De bestede tijd wordt door Praktijk de Blauwe Zeester in rekening gebracht (incl. verslaglegging & overleg) en gedeclareerd via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeente.


Zorg die niet wordt vergoed

Het is ook mogelijk om de hulpverlening van Praktijk de Blauwe Zeester zelf te betalen. U kunt hier gebruik van maken wanneer er bij uw kind geen vermoeden is van een DSM-V stoornis, uw kind niet in een van de gecontracteerde gemeenten staat ingeschreven of wanneer u geen uitwisseling van gegevens met de gemeente en CBS wenst. 

Het tarief voor een behandelsessie bedraagt €110 en bestaat uit 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten overige tijd (zoals voorbereiding, materiaal en administratie). In overleg worden telefonische en e-mail behandelconsulten in rekening gebracht. 

De kosten voor een psychodiagnostisch onderzoek en/of een verslag worden op aanvraag specifiek berekend.

Betaalwijze

De factuur ontvangt u per email. De betaling dient binnen 30 dagen voldaan te worden op rekeningnummer NL63KNAB0403184509 t.n.v. Anne Mulder GZ-psycholoog en orthopedagoog te Monster.

Graag het factuurnummer vermelden.