Kosten

Vergoede zorg

Praktijk de Blauwe Zeester biedt hulp binnen de Jeugd-GGZ. Dit wordt vaak vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven.

Praktijk de Blauwe Zeester heeft een aanvraag ingediend voor een contract vanaf januari 2021 met 10 gemeenten uit regio Haaglanden (Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer). U dient zelf na te gaan of, en zo ja, in hoeverre u de factuur kunt declareren bij een gemeente buiten regio Haaglanden.

Verwijsbrief vergoede zorg

Als u uw kind wilt aanmelden voor de vergoede zorg vanaf januari 2021, dan is er een getekende verwijsbrief nodig. De verwijsbrief kan afgegeven worden door een huisarts of medisch specialist (incl. AGB code) of door het jeugdteam van de gemeente. Er moet specifiek op vermeld staan waarvoor uw kind wordt verwezen, dat het een vraag voor B-GGZ is en aan welke diagnose er wordt gedacht. Praktijk de Blauwe Zeester meldt bij de gemeente dat uw kind in behandeling komt, waarna een toewijzing wordt afgegeven. De bestede tijd wordt door Praktijk de Blauwe Zeester in rekening gebracht (incl. verslaglegging & overleg) en gedeclareerd via het Inkoopbureau Haaglanden bij de gemeenten.


Niet vergoede zorg

Het is uiteraard ook mogelijk om ervoor te kiezen om de hulpverlening zelf te betalen. De kosten per behandelsessie zijn € 90,- per sessie (60 min). De kosten voor onderzoek worden op aanvraag specifiek berekend. De tarieven zijn inclusief voorbereiding, materiaal en administratie. In overleg worden telefonische en e-mail behandelconsulten in rekening gebracht.

Betaalwijze

De factuur ontvangt u per email. De betaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden op rekeningnummer NL63KNAB0403184509 t.n.v. Anne Mulder GZ-psycholoog en Orthopedagoog te Den Haag. Graag het factuurnummer vermelden.